Thuê xe tháng Camry 5 chỗ

CAMRY CHO THUÊ THÁNG (Tham khảo)

 

Items (Nội dung)

Camry 5 Seats
New Model

Note (ghi chú)

Monthly car rental: 2,600km /26 days
(Thuê xe tháng: 2,600km /26 ngày )

contact us /month

may negotiating

Over Km
(Phụ trội km)

contact us /km

may negotiating

Overtime: 10-39 mins charged 0.5 hour

40-60 mins charged 1 hour

before  08:00Am and after 19:00Pm

(Phụ trội thời gian)

contact us/ hour

may negotiating

Overnight
(Lưu đêm)

contact us/ night/đêm

 

Business
(Phục vụ đã bao gồm 1 giờ cho lái nghỉ ăn trưa)

07:30am to 17:30pm

Included 01 hour
for Driver's lunch time

Extra day : Sunday , Holidays / 100kms
(Phụ thu ngày CN, ngày nghỉ lễ)

1,500,000vnđ/day

Serving 11 hours in a day

All  rates are quoted in VNĐ and included fuel, driver's salary. 

Excluding toll fees, parking fees and VAT tax.

Overtime will be charged as follows: 10-39 mins charged ½ hour, 40-60 mins charged 1 hour.

Over time is the time before 7:30 AM and after 17:30 PM

All rates will be changed if the fuel is increased over 10% .

 

Báo giá trên bao gồm: Xăng, dầu, lương lái xe. Ngoài giờ được tính: 10-39 phút được tính ½  của một giờ,40-60 phút được tính như một giờ. Ngoài giờ được tính trước 7h và sau 17h:30

Báo giá trên không bao gồm: 

- Thuế VAT, Vé cầu đường, phà bến bãi, ăn nghỉ cho lái xe lưu đêm nếu có